Wykaz Podręczników

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

        

Szkoła Podstawowa

Klasa I - III

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Edukacja elementarna

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Język niemiecki

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

 

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Historia

 

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

Język niemiecki

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Przyroda

 

Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka
Przyroda. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

- www.superkid.pl

- www.epodreczniki.pl

Matematyka

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka z plusem Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- www.superkid.pl

Plastyka

 

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

Muzyka

 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 WSIP

Technika

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

Informatyka

 

- Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION

- ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.

Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era

- www.superkid.pl

- www.learningapps.org/index.php?category=12&s=

- www.youtube.com

 

 

 

Klasa V

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

 

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Historia

 

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era

Atlas historyczny "Od starożytności do współczesności" dla klas 5–8

Język niemiecki

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Biologia

 

K. Archacka, W. Grajkowski, I. Żeber-Dzikowska

Biologia - Podręczmik dla klasy piątej szkoły podstawowej  Grupa MAC S.A.

- www.epodreczniki.pl

Geografia

M. Figa, D. Marszał, B. Wójtowicz Geografia - Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej  Grupa MAC S.A.

- www.epodreczniki.pl

Matematyka

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka z plusem Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- strony internetowe o tematyce matematycznej

- www.superkid.pl

Plastyka

 

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

Muzyka

 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 WSIP

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era

Informatyka

- Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION

- ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.

Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era

- www.superkid.pl

- www.learningapps.org/index.php?category=12&s=

- www.youtube.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

 

- Język polski 6 M. Siębor, M. Składanek, H. Szaniawska OPERON

Uzupełniający materiał ćwiczeniowy:

- Język polski 6 M. Pietracha, K. Pietracha WSIP – uzupełniający materiał ćwiczeniowy

- www.superkid.pl

- Generator testów OPERON

Historia

 

- R. Antosik ,,Historia i społeczeństwo” wyd. OPERON, seria ,,Odkrywamy na nowo”, książki dla klasy 5 i 6.

- strony internetowe o tematyce historycznej

- www.epodreczniki.pl

Przyroda

- Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski ,,Na tropach przyrody” podręcznik i ćwiczenia do klasy VI Nowa Era

- ,,Przyrodo, witaj!” – podręcznik i ćwiczenia do klasy VI szkoły podstawowej, WSIP, autorzy: E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Nelson

Uzupełniające materiały ćwiczeniowe:

- K. Kowalczyk, M. Kalbarczyk – Przyroda 4, 5, 6

- Atlas geograficzny

- Atlas drzew

- Eksperymenty – fascynujące doświadczenia do przeprowadzenia w domu

- H. Jędrasik, M. M. Wilczyńska – Wołoszyn ,,Projekty badawcze i doświadczenia przyrodnicze”

- Albumy tematyczne

- 365 eksperymentów na każdy dzień roku

- www.superkid.pl

- strony internetowe o tematyce przyrodniczej

- www.epodreczniki.pl

Język niemiecki

,,Der Die Das Neu” podręcznik i ćwiczenia do klasy VI

- Podręcznik i ćwiczenia ,,Mach mit” 1, 2, 3

Uzupełniające materiały ćwiczeniowe:

- ,,Podstawy niemieckiego dla małego i dużego” – Tęczowa seria 5 książek autorstwa Magdaleny Pałys

- www.superkid.pl

- www.interklasa.pl

Matematyka

 

- Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska ,,Matematyka z kluczem” podręcznik i ćwiczenia kl. IV, V Nowa Era

Uzupełniające materiały ćwiczeniowe:

- Matematyka Krok po kroku

- Matematyka z plusem

- Matematyka 2001

- Mnożenie na wesoło

- Wesoła matematyka

- strony internetowe o tematyce matematycznej

- www.superkid.pl

Plastyka

 

- Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, ,,Do dzieła” dla klas 4 – 6 Nowa Era

- www.epodreczniki.pl

Muzyka

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach ,,I gra muzyka”  dla klas 4 – 6 Nowa Era

Zajęcia techniczne

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka, ,,Jak to działa?” podręcznik z  ćwiczeniami do kl. 4-6, Nowa Era

- www.epodreczniki.pl

Zajęcia komputerowe

 

- Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION

- ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.

Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era

- www.superkid.pl

- www.learningapps.org/index.php?category=12&s=

- www.youtube.com

Religia

 

,,Wierzę w kościół”

Red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

 

Klasa VII

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka
Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

Język niemiecki

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Historia

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

Atlas historyczny "Od starożytności do współczesności" dla klas 5–8

Wiedza o społeczeństwie

-

Matematyka

Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, Marcin Braun Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era

- www.superkid.pl

Biologia

Małgorzata Jefimow Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era

- www.epodreczniki.pl

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

- www.epodreczniki.pl

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era

Plastyka

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Grupa MAC S.A.

Muzyka

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 WSIP

Technika

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Informatyka

- Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 7. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION

- ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.

Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era

- www.superkid.pl

- www.learningapps.org/index.php?category=12&s=

- www.youtube.com

 

Klasa VIII

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Język niemiecki

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era

Atlas historyczny "Od starożytności do współczesności" dla klas 5–8

Wiedza o społeczeństwie

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

 Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era

- www.epodreczniki.pl

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era

Geografia

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era

- www.epodreczniki.pl

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era

Technika

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Informatyka

- Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 8. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION

- ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.

Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era

- www.superkid.pl

- www.learningapps.org/index.php?category=12&s=

- www.youtube.com

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika

Język polski

 

- ,,Słowa na czasie” 3 podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego Nowa Era

- www.superkid.pl

- Generator testów OPERON

Historia

- Ustrzycki J.. 3 Historia OPERON

Uzupełniający materiał ćwiczeniowy:

- Anna Wołosik Historia z cyklu ,,Opowiem Ci ciekawą historię” Żak

- Agnieszka i Tytus Izdebscy ,,To dopiero historia” Nowa Era

- Ilustrowana historia powszechna” praca zbiorowa

- ,,Księga kultury polskiej” Joanny Knaflewskiej i Wiesława Kota

- ,,Zwycięskie bitwy Polaków” praca zbiorowa

- ,,Mity antyczne” Aleksandra Mikołajczaka

- Wiek V – XV w źródłach Wydawnictwo Naukowe PWN

- ,,Wyprawa Aleksandra Wielkiego” Flawiusza Ariana

- ,,Opisanie świata” Marco Polo

- ,,Relacje z wyprawy Magellana dookoła świata” Antonio Pigaffeta

- ,,Bardzo ilustrowana historia malarstwa” Abigail Wheatley

- ,,Sztuka wielkich mistrzów” praca zbiorowa

- ,,Wielkie odkrycia świata” praca zbiorowa

- albumy, encyklopedia historyczna, atlasy, karty edukacyjne, plansze

- ,,Poczet królów i książąt polskich” – wizerunki autorstwa Jana Matejki i Szymona Kobylińskiego.

Język niemiecki

 

- Magnet 3 podręcznik dla gimnazjum wyd. Klett

- AHA Neu podręcznik i ćwiczenia

- ,,Gramatyka języka niemieckiego w gimnazjum”

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie OPERON

Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara

Matematyka

 

- Matematyka 2001 podręcznik dla klasy III WSIP

Uzupełniający materiał ćwiczeniowy:

- Helena Siwek Matematyka do gimnazjum specjalnego klasa III cz. 1 i 2

Fizyka

 

,,Ciekawa fizyka” 3 J. Poznańska. M. Rowińska WSIP

Chemia

 

- ,,Ciekawa chemia” 2 podręcznik i zeszyt ćwiczeń H. Gulińska, J. Smolińska WSIP

- Chemia Mini-Lab H. Gulińska, D. Panek, Ł. Sporny WSIP

- www.epodreczniki.pl

- strony internetowe związane z chemią

Biologia

 

- PULS ŻYCIA dla klasy 2 Nowa Era

 autor podr.  M.Jefimow

Autorzy ćwiczeń – E. Mazurek, J.J. Pawłowscy,

A. Kasińska, E.Niemczewska-Borowczak,

J. Pawłowski

- PULS ŻYCIA dla klasy 3 Nowa Era

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Autorzy ćwiczeń:

Monika Jaworska, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski, Monika Zaleska

Uzupełniający materiał ćwiczeniowy:

M. Wiechowska Biologia do gimnazjum specjalnego klasa 3

- strony internetowe o tematyce biologicznej

- www.epodreczniki.pl

Geografia

 

- PULS ZIEMI dla kl. 3 podręcznik autor podr. R. Malarz

ćwiczenia: J.S. Osikowie Nowa Era

- strony internetowe o tematyce geograficznej

- www.epodreczniki.pl

Plastyka

- Plastyka. Podręcznik dla klas I – III K. Czernicka OPERON

Muzyka

,,Gra muzyka” + płyta CD + zeszyt ćwiczeń

J. Oleszkowicz Nowa Era

Technika

- U. Białka Zajęcia techniczne. OPERON

- Zeszyty tematyczne do ćwiczeń OPERON

- karty pracy OPERON on-line

Informatyka

 

- Kołodziej M. Informatyka cz. 1 i 2 podręcznik dla gimnazjum wyd. OPERON

- Informatyka 2000 cz. 1 i 2 – podręcznik dla gimnazjum+ płyty CZARNY KRUK

Uzupełniający materiał ćwiczeniowy:

- Informatyka podstawowe tematy – nie tylko dla gimnazjum Grażyna Koba

- Informatyka dla szkoły podstawowej i gimnazjum – plansze edukacyjne

Religia

 

- ,,Żyć w miłości Boga” red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik dla klas I – III Jarosław Słoma, Grzegorz Zając, Grzegorz Cebula

Uzupełniający materiał ćwiczeniowy:

- www.epodreczniki.pl

- www.youtube.pl