Wykaz Podręczników

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

 

 

     

Szkoła Podstawowa

Klasa II - III

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Edukacja elementarna

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Język niemiecki

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

 

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Historia

 

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

Język niemiecki

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Przyroda

 

Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka
Przyroda. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

Matematyka

 

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Plastyka

 

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

Muzyka

 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 WSIP

Technika

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

Informatyka

 

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka
Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

Język niemiecki

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Historia

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

-

Matematyka

Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, Marcin Braun Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era

Biologia

Małgorzata Jefimow Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era

Plastyka

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

Muzyka

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 WSIP

Technika

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Informatyka

Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.

Religia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Klasa II gimnazjum

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

- ,,Słowa na czasie” podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego Nowa Era

 

Historia

- Historia 2 Ustrzycki J.  OPERON

 

Język niemiecki

- Magnet 2 podręcznik dla gimnazjum wyd. Klett

- AHA Neu podręcznik i ćwiczenia

- ,,Gramatyka języka niemieckiego w gimnazjum”

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie OPERON

Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara

Matematyka

Matematyka 2001 dla klasy II WSIP

Fizyka

- ,,Ciekawa fizyka” 2 J. Poznańska. M. Rowińska WSIP

Chemia

- ,,Ciekawa chemia” 2 podręcznik i zeszyt ćwiczeń H. Gulińska,

J. Smolińska WSIP

Biologia

 

- PULS ŻYCIA dla kl. 1 podręcznik

Nowa Era Autorzy podr.  M.Jefimow, M. Sękstas

ćwiczenia – E. Mazurek, J.J. Pawłowscy, A. Zdziennicka

 

- PULS ŻYCIA dla klasy 2 Nowa Era

autor podr.  M.Jefimow

Autorzy ćwiczeń – E. Mazurek, J.J. Pawłowscy,

A. Kasińska, E.Niemczewska-Borowczak, J. Pawłowski

Geografia

 

- PULS ZIEMI dla kl. 2 podręcznik autor podr. R. Malarz

ćwiczenia: J.S. Osikowie, A.Wawrzkowicz Nowa Era

 

Plastyka

- ,,Sztuka tworzenia” Natalia Mrozkowiak Nowa Era

Zajęcia artystyczne

 

- ,,Gra muzyka” + płyta CD + zeszyt ćwiczeń

J. Oleszkowicz wyd. Nowa Era

Technika

- Białka U. Technika 2 podręcznik dla gimnazjum wyd. OPERON

 

Informatyka

 

- Kołodziej M. Informatyka cz. 1 i 2 podręcznik dla gimnazjum wyd. OPERON

- Informatyka 2000 cz. 1 i 2 – podręcznik dla gimnazjum+ płyty CZARNY KRUK

Religia

 

,,Aby nie stać w drodze”

red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

 

 

 

 

Klasa III gimnazjum

 

Przedmiot

 

Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego

Język polski

 

- ,,Słowa na czasie” 3 podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego

- www.superkid.pl

- Generator testów OPERON

Historia

- Ustrzycki J. 3 Historia OPERON

 

Język niemiecki

 

- Magnet 3 podręcznik dla gimnazjum wyd. Klett

- AHA Neu podręcznik i ćwiczenia

- ,,Gramatyka języka niemieckiego w gimnazjum”

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie OPERON

Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara

Matematyka

 

- Matematyka 2001 podręcznik dla klasy III WSIP

 

Fizyka

 

,,Ciekawa fizyka” 3 J. Poznańska. M. Rowińska WSIP

Chemia

 

- ,,Ciekawa chemia” 2 podręcznik i zeszyt ćwiczeń H. Gulińska,

J. Smolińska WSIP

Biologia

 

- PULS ŻYCIA dla klasy 2 Nowa Era

 autor podr.  M.Jefimow

Autorzy ćwiczeń – E. Mazurek, J.J. Pawłowscy,

A. Kasińska, E.Niemczewska-Borowczak,

J. Pawłowski

- PULS ŻYCIA dla klasy 3 Nowa Era

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Autorzy ćwiczeń:

Monika Jaworska, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski, Monika Zaleska

Geografia

 

- PULS ZIEMI dla kl. 3 podręcznik autor podr. R. Malarz

ćwiczenia: J.S. Osikowie Nowa Era

Plastyka

- Plastyka. Podręcznik dla klas I – III K. Czernicka OPERON

Muzyka

,,Gra muzyka” + płyta CD + zeszyt ćwiczeń

J. Oleszkowicz Nowa Era

Technika

- U. Białka Zajęcia techniczne. OPERON

- Zeszyty tematyczne do ćwiczeń OPERON

- karty pracy OPERON on-line

Informatyka

 

- Kołodziej M. Informatyka cz. 1 i 2 podręcznik dla gimnazjum wyd. OPERON

- Informatyka 2000 cz. 1 i 2 – podręcznik dla gimnazjum+ płyty CZARNY KRUK

Religia

 

- ,,Żyć w miłości Boga” red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik dla klas I – III Jarosław Słoma, Grzegorz Zając, Grzegorz Cebula