Scenariusz Dnia Zdrowia

Opublikowano: niedziela, 24, kwiecień 2016

Scenariusz spotkania zorganizowanego

w Zespole Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach

z okazji Dnia Zdrowia:

„ Profilaktyka bronią przed chorobamicywilizacyjnymi”.

1.     Cele przeprowadzonych zajęć:

CELE GŁÓWNE:

- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat podstawowych badań profilaktycznych i ich znaczenia dla zdrowia człowieka,

- kształtowanie prawidłowych nawyków dotyczących dbałości o własne zdrowie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zachęcanie uczniów do podejmowania działań profilaktycznych w trosce  o własne zdrowie,

- pokazanie sposobu przeprowadzania niektórych badań- badanie ciśnienia tętniczego krwi, badanie poziomu cukru we krwi, badanie stomatologiczne,

- przedstawienie listy lekarzy- specjalistów odpowiadających różnym sferom naszego zdrowia,

- wdrażanie do systematycznego dbania o własne zdrowie.

2.    Data spotkania:

- 13.05.2016r.- spotkanie z położną przeznaczone dla dziewcząt klas gimnazjalnych oraz Oddziałów Przysposabiających do Pracy,

- 15.04.2016r.- Dzień Zdrowia pod hasłem: „ Profilaktyka bronią przed chorobami cywilizacyjnymi”.

3.    Osoby odpowiedzialne: Hanna Wojciechowska, Natalia Halaburda- Bździel.

4.    Czas trwania: 2 x 45min.

5.    Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania.

6.    Formy pracy: grupowa indywidualna.

7.    Środki dydaktyczne: komputer, rzutnik, prezentacja, ulotki informacyjne, karty pracy dla uczniów klas specjalnych.

8.    Przebieg spotkania:

a)    Powitanie uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości- przedstawicieli Koła Diabetyków Halszka w Szamotułach,

b)   Przedstawienie celu i tematu spotkania,

c)    Prelekcja przedstawicieli Koła Diabetyków na temat profilaktyki cukrzycy,

d)   Przeprowadzenie badań profilaktycznych dla uczniów gimnazjum (badanie poziomu cukru we krwi oraz badanie ciśnienia tętniczego krwi),

e)   Podziękowanie zaproszonym gościom za wizytę w naszej szkole,

f)    Rozdanie uczniom klas specjalnych zadań do wykonania z wychowawcami w klasach,

g)   Pogadanka przeprowadzona przez położną dla dziewcząt z klas gimnazjalnych oraz Oddziałów Przysposabiających do Pracy-

środa 13.05.2016.

h)   Podziękowanie za wspólnie spędzony czas i pożegnanie.

 

Odsłony: 797