Scenariusz zajęć czytelniczych - Ciocia Jadzia - Pryma aprilis

Opublikowano: środa, 06, styczeń 2016

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

 

Data: 15.09.2015
Lekcja: Funkcjonowanie w środowisku

Temat: „Ciocia Jadzia- szkoła”.

Nauczyciel: Katarzyna Cicha

Klasa: szkoła podstawowa życia, gimnazjum życia, klasy przysposabiające do pracy życia,

Metody pracy: pogadanka, metody problemowe, metody rozwijające twórcze myślenie, metoda praktycznego działania,   

Formy pracy:  praca w grupach

Środki dydaktyczne: książka  Elizy Piotrowskiej „ Ciocia Jadzia, szkoła”, wiersz J. Tuwima „ Cuda i dziwy”, J. Papuzińska „Król na wagarach”, karty pracy przygotowane przez nauczyciela,
Czas trwania zajęć: 45 minut.

Cel ogólny: Popularyzacja czytelnictwa.

Cele szczegółowe:

- integracja uczniów szkoły,

- rozwijanie percepcji słuchowej ,

- rozwijanie percepcji wzrokowej,

- rozwój kreatywności,

- wzmacnianie poczucia sprawstwa.

Przebieg:

·         Powitanie wszystkich uczniów.

·         Przedstawienie tytułu książki i  tytułu czytanego rozdziału.

·         Czytanie przez nauczyciela rozdziału książki.

·         Pytania  zadawane przez nauczyciela dotyczące przeczytanego rozdziału.

-  kto jest patronem szkoły, a kto naszej szkoły ?

-  jak nazywa się Pan dyrektor, jak nazywa się nasza Pani dyrektor ?

-  co dzieci zrobiły na pryma aprilis ?

·         Rozwiązywanie krzyżówki ( hasło to imię i nazwisko patrona szkoły)

·         Czytanie wierszy z szachrajką:

- „Cuda i dziwy”

- „Król na wagarach „

·         Rozpoznawanie na zdjęciach nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

·         Zakończenie zajęć - podsumowanie. Podziękowanie uczniom za skupienie, uwagę i współpracę.

 

Odsłony: 794