Scenariusz zajęć wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych

Opublikowano: środa, 30, grudzień 2015

Konspekt zajęć wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych

Data: 6.10.2015.

Miejsce ćwiczeń:  sala gimnastyczna

Temat lekcji:  Uczymy się bawić oraz wykonywać ćwiczenia z różnymi przyborami.

Zadania (cele) szczegółowe lekcji w zakresie:

1.      Sprawności motorycznej:     Uczeń:          

·          rozwinie szybkość poprzez zmianę pozycji, ułożenie ciała oraz rozwinie skoczność,    szybkość,          

·         rozwinie orientację poprzez rozpoznanie zmian w usytuowaniu przedmiotów i osób oraz koordynację ruchową,

·          wzmocni mięśnie grzbietu, ramion i nóg.

2. Umiejętności:     Uczeń potrafi: 

·         wykonać ćwiczenie poprawnie i w odpowiednim tempie,

·         wspólnie z grupą rozwiązać problem

·         bawić się różnymi przyborami

3. Wiadomości:     Uczeń wie:

·         zna swoje możliwości przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń

·         rozumie polecenia nauczyciela,

·         rozumie wpływ ćwiczeń na prawidłowąpostawę ciała i estetyczne poruszanie się,

·         zna zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

4. Usamodzielniania ucznia: Uczeń:

·         przeżywa radość i satysfakcję z uczestnictwa w zabawach integrujących grupę

·          poszukuje różnych rozwiązań organizacji wyścigów w rzędach,

·          współdziała w grupie w celu szybkiego rozwiązania problemu i szybkiego rozpoczęcia ćwiczenia

·         przestrzega zasad bezpieczeństwa, zdrowego współzawodnictwa i rywalizacji.

Ścieżki edukacyjne; edukacja prozdrowotna

·         umiejętność szukania pomocy,

·         kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji.

Przybory:  szarfy ,  piłki, chorągiewki

Metody: zabawowa, zadaniowa, poszukująca (problemowa), pogadanka.

Zasady: wszechstronności, stopniowego natężenia pracy mięśniowej, świadomego i aktywnego udziału uczniów, przystępności.

Formy: frontalne, grupowe.

Czas trwania lekcji – 45 minut

Ilość ćwiczących –16  ( klasa I- III, klasa IV-VI życia )

 

 

 

 

 

I. Zabawa ożywiająca – berek „Ogonki”

II. Rozgrzewka :

·         W staniu – przewlekanie szarfy od dołu do góry i odwrotnie.

·         W staniu, szarfa ułożona na podłodze – przeskoki obunóż przez szarfę.

·         Siad klęczny, ramiona wyprostowane w górę, szarfa trzymana za końce – skłony boczne.

·         Siad skrzyżny, szarfa złożona na pół – przekładanie ponad głową szarfy z dłoni do dłoni.

·         Stojąc w dwójkach tyłem do siebie, w odległości 1 kroku – skłon w przód, wymiana szarf dołem między nogami, wyprost, wymiana szarf ponad głowami.

·         Stojąc na jednej nodze, szarfa trzymana w dłoniach, zaczepiona o stopę drugiej nogi – unoszenie nogi do góry.

·         Leżenie tyłem, ramiona wyprostowane, uniesione w górę, szarfa trzymana w dłoniach – unoszenie nóg w górę, dotykanie stopami szarfy.

·         Leżenie przodem, naprężona szarfa trzymana w dłoniach, ramiona wyprostowane w przód – unoszenie ramion z tułowiem ponad podłogę.

 

III. Realizacja głównego zadania zajęć – rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej poprzez gry i zabawy z szarfą.

1. Zabawa „Znajdź swój kolor”.Dzieci biegają w dowolnych kierunkach. Na sygnał ustawiają się szybko w szeregu za pachołkiem w kolorze swojej szarfy.

2. Zabawa „Tworzenie kół i szeregów”. Dzieci swobodnie biegają w różnych kierunkach po ograniczonym terenie. Na gwizdek ustawiają się w zespołach utworzonych wg kolorów szarf w szeregu, dwuszeregu, rzędach, kołach przy odpowiednich pachołkach.

3. „Kulawe liski”.Dzieci poruszają się na czworakach w dowolnych kierunkach. Na hasło kulawe liski unoszą nogę i wkładają złożoną szarfę pod kolano jednocześnie zginając nogę i przemieszczają się za pomocą rąk i jednej nogi. Po dojściu na wyznaczone miejsce następuje zmiana nogi ugiętej.

4. Wyścigi rzędów.

·         Bieg do pierwszej szarfy, przewlekanie się sposobem od góry.

·         Bieg do pachołka, okrążenie go.

·         Skoki do drugiej szarfy, przewlekanie się sposobem od dołu.

·         Bieg slalomem do półmetka, przewlekanie szarfy sposobem od nóg, powrót slalomem.

·         Wykonanie przeskoków obunóż przez szarfy rozłożone na podłodze, powrót biegiem.

·         Pokonywanie dowolnym, ale bezpiecznym sposobem miękkiego toru przeszkód ułożonego z klocków piankowych.

5. „Wyścig spętanych”. Pierwsi zawodnicy z każdego zespołu zakładają szarfy na nogi, na wysokości kostek (szarfa umieszczona ponad stopami powinna utworzyć ósemkę). Zawodnik stara się jak najszybciej dotrzeć do półmetka, nie gubiąc szarfy. Za półmetkiem zdejmuje szarfę i wraca biegiem na linię startu.

6. Przekazywanie szarfy.

Dzieci siedzą w rzędach w siadzie skrzyżnym. Pierwszy zawodnik z każdego zespołu trzyma w dłoniach szarfę. Na sygnał prowadzącego zawodnicy posiadający szarfę wstają, przewlekają ją w dowolny sposób, a następnie siadają i przekazują sąsiadowi z tyłu. Wygrywa zespół, którego zawodnicy pierwsi ukończą zadanie.

IV. Zakończenie zajęć.

 

 

Odsłony: 1031