Scenariusz zajęć czytelniczych - Ciocia Jadzia - Sklepik

Opublikowano: środa, 30, grudzień 2015

Scenariusz zajęć pt. „Ciocia Jadzia i szkoła – sklepik”.

Data: 8 września 2015 rok

Czas zajęć: 1 lekcja,

Nauczyciel prowadzący: Natalia Sobczak

Uczestnicy: klasa 1-3 SP i klasy życia SP,

 

Cel główny:

- edukacja czytelnicza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,

- integracja społeczności szkolnej.

 

Cele szczegółowe:

- uważne słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu,

- przypomnienie nazw pomieszczeń szkolnych,

- edukacja ekonomiczna uczniów,

- wykonywanie zadań matematycznych na pieniądzach,

- rozwiązywanie krzyżówki,

- poprawne odpowiadanie na pytania do tekstu.

 

Metody:

- podające,

- aktywizujące,

- eksponujące,

- praktyczne.

 

Formy:

Grupowa jednolita.

 

Środki:

Książka pt. „Ciocia Jadzia i szkoła”, prezentacja ze slajdami książki, zadania matematyczne, komputer, kartonowe monety, ‘sklepik’ (jabłka, śliwki, jogurty, woda, budynie, banany, długopis, worek na obuwie), krzyżówka, paluszki.

 

Przebieg zajęć:

1.     Wstęp:

a.     Powitanie,

b.     Pytania do treści książki poznanej poprzedniego dnia – o kim czytamy książkę? Kim jest ciocia Jadzia? Gdzie ona pracuje? Jak należy się zgłaszać w szkole?

c.      Wprowadzenie systemu nagród obowiązującego na zajęciach.

2.     Rozwinięcie:

a.     Oglądanie zdjęć z pomieszczeniami w naszej szkole, poprawne ich nazywanie,

b.     Rozwiązanie krzyżówki będącej tytułem rozdziału książki (załącznik nr 1),

c.      Słuchanie rozdziału pt. „Sklepik”,

d.     Pytania do tekstu: co robiły na lekcjach dzieci? Jakie pomieszczenia szkolne zwiedziły? Co im się najbardziej podobało? Jaki miały problem dzieci? Kto im pomógł i w jaki sposób? Dlaczego tata się zdenerwował na ciocię Jadzię? Co chcielibyśmy mieć w sklepiku szkolnym? Co to znaczy mieć umysł ścisły?

e.      Rozwiązywanie zadań matematycznych z zakresu edukacji ekonomicznej (zał. nr 2).

3.     Zakończenie:

a.     Wymiana zdobytych podczas zajęć monet na produkty w sklepiku przygotowanym przez klasę IV-VI życia (jabłka, śliwki, banany, jogurty, budyń, woda).

b.     Jedzenie paluszków,

c.      Pożegnanie.


 

Załącznik nr 1

1.      Przyszliśmy do niej 1 września,

2.      Kolorowe obok długopisów i pisaków w piórniku,

3.      Zmierzysz nią długość kreski w zeszycie,

4.      Wyświetla się na nim obraz w komputerze,

5.      Chłopcy lubią w nią grać,

6.      Potrzebna oprócz nitki do przyszycia guzików,

7.      Do pisania po tablicy.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 2

Zadania z poradnika do edukacji ekonomicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną pt. „Z pieniędzmi za pan brat” http://www.nbpniewyklucza.pl/Content/Documents/Z-pieniedzmi-za-pan-brat-I.pdf

 

Odsłony: 745