Scenariusz zajęć czytelniczych - Ciocia Jadzia - Poznajemy szkołę i jej pracowników

Opublikowano: środa, 30, grudzień 2015

Scenariusz zajęć czytelniczych

Dorota Bulińska

7. 09. 2015

Uczestnicy: wszyscy uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz kl. I-III

Czas trwania: 1 godz.

Temat: Poznajemy szkołę i jej pracowników. 
/zajęcia z wykorzystaniem książki „Ciocia Jadzia. Szkoła.”/

Cele operacyjne:
Dziecko:

·        uważnie słucha ze zrozumieniem,

·        wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu, analizuje jego treść, zadaje pytania,

·        współdziała w zespole,

·        rozpoznaje pracowników szkoły, wie jaką pracę wykonują,

·        zna zasady obowiązujące w klasie.

Metody:

·        eksponujące,

·        waloryzacyjne,

·        pogadanka,

·        pokaz.

 

Formy:

·        zbiorowa

·        indywidualna


Pomoce dydaktyczne:
książka Elizy Piotrowskiej – „Ciocia Jadzia. Szkoła”, skan książki, zdjęcia pracowników szkoły, płyta CD z piosenką „Uśmiechem przywitaj dzień”, znaki nakazu i zakazu zasad panujących w klasie, karty pracy, sprzęt multimedialny, nagrody dla uczniów /ołówki, zakładki/

 


Przebieg zajęć

1.     Przywitanie uczestników,
uczniowie kl. I-III witają gości wierszem-pokazywanką.

2.     Wysłuchanie piosenki „Uśmiechem przywitaj dzień”.

3.     Pokaz czytanej książki, wspólne czytanie tytułu.

4.     Czytanie I rozdziału książki „Kotłownia”.

5.     Rozmowa na temat treści książki.

6.     Nauka pełnej nazwy naszej szkoły.

7.     Omówienie zasad panujących w klasie. /Znaki nakazu i zakazu/.

8.     Rozpoznawanie na fotografiach osób pracujących w naszej szkole, podanie imion i co robią.

9.     Przeprowadzenie wywiadu z woźnym.

10.                       Rozdanie kart pracy /znaki nakazu i zakazu w klasie/
do indywidualnego wykonania w klasie.

11.                       Podziękowania i nagrody dla aktywnych uczestników.

 

Odsłony: 764