Projekt czytelniczy pt.: „Misie lubią dzieci, dzieci lubią misie” 60 lat Misia Uszatka

Opublikowano: poniedziałek, 27, listopad 2017

„Misie lubią dzieci, dzieci lubią misie”

60 lat Misia Uszatka

 

1.      Nazwa projektu

„Misie lubią dzieci, dzieci lubią misie”60 lat Misia Uszatka

2.      Cele Główne:

·         Zapoznanie uczniów z przygodami Misia Uszatka autorstwa Czesława Janczarskiego

·         Popularyzacja czytelnictwa

 

3.      Cele Szczegółowe:

Ukierunkowane na rozwijanie następujących umiejętności:

·         współdziałania w grupie,

·         rozwiązywania konfliktów,

·         radzenia sobie z trudnościami,

·         manualnych i estetycznych,

·         organizacyjnych,

Ukierunkowanie na kształtowanie postaw:

·         szacunku do książki i zachęcanie do dbania o jej wygląd,

·         nawyku czytania

·         rozwijania wyobraźni

·         odpowiedzialności za powierzone zadanie,

·         dokładności i systematyczności,

·         szacunku do pracy innych,

·         gotowości niesienia pomocy słabszym członkom grupy,

·         rozwijania zainteresowań czytelniczych,

·         motywacji do zdobywania wiedzy,

 

  1. Metody pracy:

·         metoda podająca

·         metoda aktywna

·         metoda ćwiczebna

 

5.      Opis:

 

Projekt polegać będzie na codziennych spotkaniach na, których będzie czytany fragment książki „Miś Uszatek” autorstwa Czesława Janczarskiego. W trakcje codziennych spotkań uczniowie będą zdobywać wiedzę z zakresu tematyki poruszanej w danym opowiadaniu, będą uzupełniać karty pracy, wykonywać zadania plastyczne, techniczne, śpiewać piosenki, uczestniczyć w zabawach ruchowych. W trakcie trwania projektu każda z klas wykona portret Misia Uszatka.

 

 

6.      Adresaci:

Uczniowie szkoły podstawowej  klas:

·         I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

·         I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

·         IV-V dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

·         V-VII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 

7.      Miejsce realizacji:

·         Szkoła Podstawowa Specjalne nr 5 w Szamotułach,

 

8.      Termin realizacji:

·         Przygotowania: od 1 października 2017 roku do 25 października 2017 roku.

·         Termin prezentacji: 25 października 2017 roku .

 

9.      Koordynator projektu gimnazjalnego:

·         Anna Wolińska-Krusicka

·         Dorota Bulińska

 

10.  Nauczyciele – prowadzący lekcje pokazowe

·         Joanna Bożyczko

·         Agnieszka Człapka

·         Grażyna Wolińska

·         Elżbieta Świątek

·         Natalia Sobczak

·         Katarzyna Cicha

·         Dominika Magdziak

·         Magda Łysiak-Półtorak

·         Aleksandra Piątkowska

·         Natalia Dera

·         Natalia Halaburda-Bździel

·         Aneta Klimko

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 530