Scenariusz pt. "Kaczki" Jana Brzechwy

Opublikowano: środa, 21, czerwiec 2017

Scenariusz zajęć projektu edukacyjnego pt.: „W niezwykłym świecie wierszy Jana Brzechwy”

 

Temat: Jan Brzechwa, „Kaczki”.

Data: 5.12.2016 r.

Czas: 45 minut

Nauczyciel: Natalia Sobczak

Uczestnicy zajęć: uczniowie szkoły podstawowej życia oraz klasa I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Cel główny: poznanie treści wiersza Jana Brzechwy pt. „Kaczki”.

Cele szczegółowe:

- poznawanie twórczości Jana Brzechwy,

- integracja zespołów klasowych,

- nabywanie umiejętności aktywnego i uważnego słuchania,

- stworzenie warunków do różnorodnej aktywności uczniów,

- wykonanie zadań na tablicy interaktywnej SMART,

 

Formy nauczania: jednolita zbiorowa, indywidualna zróżnicowana.

Metody nauczania: słowna, oglądowa, problemowa, burzy mózgów, zajęć praktycznych.

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, wiersz J. Brzechwy „Kaczki”, kółka kolorowe, tablica SMART, nagranie z wierszem, zadania interaktywne.

 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczestników zajęć. Przedstawienie etapów spotkania. Przypomnienie, kim jest Jan Brzechwa? Zaśpiewanie hymnu szkoły. Przypomnienie wierszy, o których rozmawialiśmy na poprzednich spotkaniach.

2. Rozwiązywanie krzyżówki na tablicy SMART, której hasło to tytuł wiersza.

3. Odczytanie wiersza J. Brzechwy pt.: „Kaczki” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

4. Odpowiedź na pytania do tekstu:
            - o jakich zwierzątkach jest to wiersz?

- jaka jest pora roku w wierszu?

- co chciały mieć kaczki?

- do kogo wybrały się kaczki, by zrealizować marzenie?

- czy szewc zrobił kaczkom buty?

- dlaczego kaczki wyszły od krawcowej bez kubraczków?

- jakie są kaczki w wierszu Brzechwy?

5. Zadanie: uporządkuj treść wiersza. Uczniowie na tablicy interaktywnej mają ułożyć hasła w odpowiedniej kolejności, by odtworzyć treść wiersza.

6. Zadanie interaktywne na tablicy SMART: połącz pojęcie z jego definicją. Pojęcia: krawcowa, kubraczek, kapce, szewc.

7. Zadania interaktywne na stronie learningApps z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dotyczące zimy (dopasuj miesiąc do pory roku, dopasuj ilustrację do pory roku, wybierz ubrania noszone zimą, połącz zwierzęta zimowe w pary, zimowe zgadywanki).

8. Zadanie plastyczno-techniczne. Każdy otrzymuje kolorowe kółka z których ma za zadnie stworzyć kaczkę według wzoru lub własnego pomysłu.

 

Odsłony: 197