Program edukacyjny - "Soki i musy - witaminy w SMART formie"

Opublikowano: piątek, 07, kwiecień 2017

Scenariusz tygodniowych zajęć

 

Temat: Realizacja programu edukacyjnego "Soki i musy - witaminy w SMART formie".

 

Tematy na poszczególne dni zajęć:

 

- Poniedziałek 27.03. 2017 r. - "Czy wszyscy lubimy owoce i warzywa?";

- Wtorek 28.03.2017 r. - "Jak polubić nielubiane? Najciekawsze sposoby na smaczne formy owoców i warzyw";

- Środa 29.03.2017 r. -" Soki i musy: zdrowe - smaczne – SMART";

- Czwartek 30.03.2017 r. " Jak powstają soki, a jak musy?";

-Piątek 31.03.2017 r. "Soki i musy źródłem witamin i nie tylko! Zasady zdrowego odżywiania się i aktywnego życia".

 

Prowadzący: Natalia Dera, Natalia Sobczak

 

Data: 27.03.2017 r.- 31.03.2017 r. (po 2x45 min, każdego dnia)

                                                          

Klasa: uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej specjalnej; uczniowie klasy I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością

 

Cel główny: Popularyzacja prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci,
ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia owoców i warzyw w ich diecie.

 

Cele szczegółowe:

 

- uczeń zna kształt, zapach, kolor i smak wielu warzyw i owoców; potrafi je nazwać
i sklasyfikować do odpowiedniej grupy;

 

- uczeń wie, jak ważną rolę pełnią w jego diecie owoce i warzywa;

 

- uczeń zna przetwory warzywno - owocowe;

 

- uczeń potrafi współpracować w grupie, podawać swoje pomysły, czekać na własną kolej;

 

- uczeń bierze aktywny udział w doświadczeniach, w działaniach praktycznych
np.: w przygotowaniu sałatki owocowej;

 

- uczeń rozwija swoje umiejętności językowe, praktyczne i matematyczne.

 

Metody pracy: projektów, podawcza, burza mózgów, praktycznego działania.

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

 

Środki dydaktyczne: prezentacje, owoce, warzywa, przetwory warzywno - owocowe, karty pracy zaczerpnięte z Poradnika Dydaktycznego dołączonego do ww. programu.

Odsłony: 675