Scenariusz pt. "Proszę nie siorbać"

Opublikowano: piątek, 03, marzec 2017

Scenariusz zajęć

 

Temat: „ Proszę nie siorbać”

Data: 13.12.2016 r.

Prowadzące: mgr NataliaHalaburda – Bździel, mgr Magdalena  Łysiak-Półtorak

Cel główny:

·        Rozwijanie kultury osobistej.

 Cele szczegółowe:

·        Wskazanie wartości dobrych manier, jako zachowań akceptowanych społecznie.

·        Rozbudzenie świadomości estetycznej związanej z kulturą spożywania posiłków.

·        Kształtowanie i utrwalanie poprawnych nawyków higienicznych związanych ze spożywaniem posiłków.

Metody:

·        scenki, pogadanka, warsztaty z wykorzystaniem elementów zastawy stołowej, burza mózgów.

Formy pracy:

·        indywidualna,

·        zespołowa.

Środki dydaktyczne:

·        plansze dydaktyczne, zastawa stołowa, bielizna stołowa, prezentacja multimedialna.

Zasady organizacji zajęć:

W sali znajduje się odpowiednio nakryty bielizną i zastawą stołową stół dla czterech osób, przy którym osoby realizujące projekt będą odgrywały scenki oraz wykonywały krótkie czynności związane z prezentacją postaw przy stole, sposobem posługiwania się sztućcami, czynności związane z estetycznym nakrywaniem stołu. Stół służy również do tego, aby uczestnicy rozbudzili w sobie poczucie estetyki i ważności stołu jako elementu wpływającego na kulturę spożywania posiłków.

 Na tablicy zostają rozwieszone plansze niezbędne do realizacji metody aktywizującej.

Przebieg zajęć:

I Faza wstępna

1. Powitanie. Sprawy organizacyjno- porządkowe.

2. Wyjaśnienie celu spotkania.

3. Nawiązanie do poprzedniego bloku realizacji programu oraz wskazanie wartości „dobrych manier” jako zespołu zachowań akceptowanych społecznie.

II Faza realizacyjna

1.     „Pokaż mi jak jesz, a powiem Ci kim jesteś”.

2.     Uświadomienie uczniom wartość wspólnego spożywania posiłków.

3.     „Odrobiny historii nie zabraknie” – przybliżenie uczniom historii, skąd wzięły się sztućce, jakiej nabierały stopniowo formy.

4.     „Jedzenie i picie to też sztuka” – prezentacja i omówienie odpowiednio nakrytego stołu.

5.     Prezentacja prawidłowego ułożenia sztućców i trzymania ich w trakcie konsumpcji oraz sposobu ich ułożenia na talerzu po skończonym posiłku oraz w momencie prowadzenia rozmów przy stole.

6.     Opowieść o prawdziwej historii z życia oraz kilka żartów o kelnerach.

7.     Kawały - Proszę o befsztyk! - Nie ma. - To... kotlet schabowy... - Nie ma. - To niech będzie jajecznica. - Nie ma. - W takim razie proszę o płaszcz!!! Kelner patrzy na wieszak i mówi: - Przykro mi, ale też nie ma!

Gość zamawia bigos, żurek i dwie bułki. - Panie! - krzyczy do kelnera- bułki są mokre! - Co ja poradzę, gdy człowiek w jednej ręce niesie talerz z zupą, w drugiej ręce talerz z bigosem, a bułki pod pachami, to mają prawo się spocić!

Przychodzi Eskimos do baru i mówi: - Kelner, colę proszę! - Z lodem? - Nawet mnie nie denerwuj.

8. Kultura jedzenia i picia w miejscach publicznych.

9. Kodeks kulturalnego zachowywania się przy stole.

III Zakończenie

1.     Podsumowanie zajęć.

2.     Pożegnanie.

 

Odsłony: 465