Scenariusz pt. "Śledzie po obiedzie"

Opublikowano: piątek, 03, marzec 2017

KONSPEKT

 

Data: 12.12.2016

 

Nauczyciel prowadzący: Dominika Magdziak

 

Forma zajęć: grupowa

 

Temat zajęć: "Śledzie po obiedzie" Jana Brzechwy

 

Czas trwania zajęć: 45 minut

 

Cel ogólny: Popularyzacja czytelnictwa. Utrwalenie wiadomości o patronie szkoły.

 

Cele szczegółowe:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- kształtowanie nawyku czytania na całe życie

- rozwój umiejętności aktywnego słuchania

- rozwój umiejętności skupiania uwagi

- wzrost umiejętności odpowiadania na pytania

- integracja uczniów

- wzrost komunikacji między uczniami, uczniami i nauczycielami

- nabywania przez uczniów umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie

- rozbudzenie potrzeby czytania

- rozwijanie wyobraźni

- wzbogacanie słownictwa

- poszerzanie wiedzy ogólnej

- doskonalenie kompetencji językowych

- rozwijanie logicznego myślenia

- budzenie radości ze wspólnej pracy i zabawy

- utrwalenie znajomości hymnu szkoły

- rozwój umiejętności liczenia do 5

- rozwój rozumienia pojęć więcej, mniej

- utrwalenie nazw potraw wigilijnych

- utrwalenie znajomości kolorów

- rozwój spostrzegania

 

Metody pracy:
- metoda podająca - czytanie wierszy

- metoda programowa - przy użyciu komputera

- metoda aktywizująca

- metoda oparta na słowie - praca z wierszem

- metoda ćwiczebna

 

Środki dydaktyczne: komputer, prezentacja multimedialna, hymn szkoły, rzutnik, wiersz "Śledzie po obiedzie" Jana Brzechwy

 

 

 

Tok zajęć:

1. Przywitanie z uczniami.

2. Odśpiewanie hymnu szkoły

3. Przypomnienie o omówionych wcześniej wierszach

4. Zapoznanie uczniów z wierszem Jana Brzechwy "Śledzie po obiedzie"

5. Zadawanie pytań dotyczących tekstu. Dzieci zgłaszają się i odpowiadają na pytania.

6. Zadania dla dzieci przy użyciu prezentacji multimedialnej.

- wybieranie produktów do pieczenia pierników

- dopasowywanie foremek do pierników

- zadanie z wykorzystaniem e-podręczników: liczenie pierników, rozwój znajomości pojęć więcej - mniej

- wyszukiwanie różnic w obrazkach

- miski z barszczem - dopasowywanie ilości misek z zupą z ilością nakryć na stołach

- utrwalenie znajomości wigilijnych potraw i ich liczenie

7. Przypomnienie treści wiersza

8. Pożegnanie z uczniami

 

 

Odsłony: 446