Scenariusz lekcji wychowania fizycznego w ramach projektu "Raz, dwa, trzy.. ruszaj się i Ty"

Opublikowano: czwartek, 02, marzec 2017

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w ramach projektu „Raz, dwa trzy… ruszaj się i Ty”

Data: 02.03.2017

Miejsce ćwiczeń:  sala gimnastyczna

Prowadzący:  Violetta Włodarczyk

Temat lekcji:  ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE Z TAŚMAMI THERA - BAND

Zadania (cele) szczegółowe lekcji w zakresie:

  1. Sprawności motorycznej:     Uczeń:          

·          rozwinie siłę , skoczność, zwinność

·         rozwinie orientację poprzez rozpoznanie zmian w usytuowaniu przedmiotów i osób oraz koordynację ruchową,

·          wzmocni mięśnie posturalne, grzbietu, ramion i nóg.

2. Umiejętności:     Uczeń potrafi: 

·         wykonać ćwiczenie poprawnie i w odpowiednim tempie,

·         wspólnie z grupą rozwiązać problem

·         bawić się przyborami ( taśmą Thera-band)

3. Wiadomości:     Uczeń wie:

·         zna swoje możliwości przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń

·         rozumie polecenia nauczyciela,

·         rozumie wpływ ćwiczeń na prawidłową postawę ciała i estetyczne poruszanie się,

·         zna zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

4. Usamodzielniania ucznia: Uczeń:

  • przeżywa radość i satysfakcję z uczestnictwa w zabawach integrujących grupę
  •  poszukuje różnych rozwiązań  wykonania zadania ruchowego,
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa, zdrowego współzawodnictwa i rywalizacji.

Ścieżki edukacyjne; edukacja prozdrowotna

·         umiejętność szukania pomocy,

·         kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji.

Przybory:  taśmy Thera-band

Metody: zabawowa, zadaniowa, poszukująca (problemowa), pogadanka.

Zasady: wszechstronności, stopniowego natężenia pracy mięśniowej, świadomego i aktywnego udziału uczniów, przystępności.

Formy: frontalne, grupowe.

Czas trwania lekcji – 45 minut

Ilość ćwiczących – 9 (klasa I- III, klasa IV-VI życia)

 

I.                    Zabawa ożywiająca – „Zaprzęgi konne”

Dzieci dobierają się parami jeden to konik, drugi woźnica. Taśma umieszczona pod pachami konika. Woźnica nadaje kierunek konikowi pociągając taśmą w pr. Lub lewą stronę. Woła: „wio koniku, prrrr”. Potem następuje zamiana ćwiczących.

II. Rozgrzewka :

·         W staniu – taśma trzymana nad głową , RR wyprostowane w górę

   - Skłony T w przód, w tył,

   - przekładanie taśmy pod nogami z przodu do tyłu i odwrotnie

·         W staniu, taśma  ułożona na podłodze – przeskoki obunóż przez taśmę.

·         Siad klęczny, RR wyprostowane w górę, taśma  trzymana za końce – skłony boczne.

·         Siad skrzyżny, taśma złożona na pół – przekładanie ponad głową taśmy  z dłoni do dłoni.

·         Stojąc w dwójkach tyłem do siebie, w odległości 1 kroku – skłon w przód, wymiana taśm  dołem między nogami, wyprost, wymiana taśm ponad głowami.

·         Stojąc na jednej nodze, taśma  trzymana w dłoniach, zaczepiona o stopę drugiej nogi – unoszenie nogi do góry.

·         Leżenie tyłem, ramiona wyprostowane, uniesione w górę, taśma trzymana w dłoniach – unoszenie nóg w górę, dotykanie stopami taśmy.

·         Leżenie przodem, naprężona taśma trzymana w dłoniach, ramiona wyprostowane w przód – unoszenie ramion z tułowiem ponad podłogę.

 

III. Realizacja głównego zadania zajęć – rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej poprzez zabawy z taśmą.

1. Zabawa „Znajdź swój kolor”. Dzieci biegają w dowolnych kierunkach. Na sygnał ustawiają się szybko w szeregu za pachołkiem w kolorze swojej taśmy.

2. Zabawa „Tworzenie kół i szeregów”. Dzieci swobodnie biegają w różnych kierunkach po ograniczonym terenie. Na gwizdek ustawiają się w zespołach utworzonych wg kolorów taśm  w szeregu, dwuszeregu, rzędach, kołach przy odpowiednich pachołkach.

3. „Kulawe liski”. Dzieci poruszają się na czworakach w dowolnych kierunkach. Na hasło kulawe liski unoszą nogę i wkładają złożoną taśmę  pod kolano jednocześnie zginając nogę i przemieszczają się za pomocą rąk i jednej nogi. Po dojściu na wyznaczone miejsce następuje zmiana nogi ugiętej.

4. Ćwiczenia skocznościowe.

Dwoje uczniów ustawionych naprzeciw siebie utrzymuje taśmy związane na wysokości swoich kostek. Każdy ćwiczący ma za zadanie przeskoczyć dowolnym sposobem ponad taśmą, nie dotykając jej. Po wykonaniu zadania taśma zostaje ułożona na wysokości kolan, następnie ud.  Do wykonania jest zadanie jak wyżej.

5. Ćwiczenia w czworakowaniu i  pełzaniu.

Dwoje uczniów ustawionych naprzeciw siebie utrzymuje taśmy związane na wysokości swoich ud. Każdy ćwiczący ma za zadanie przeczworakować pod taśmą, nie dotykając jej. Po wykonaniu zadania taśma zostaje ułożona odpowiednio niżej, na wysokości kolan, następnie kostek. Do wykonania jest zadanie jak wyżej. ( uczniowie albo poruszają się na czworakach albo pełzając )

6. Ćwiczenia równoważne.

Dzieci układają taśmy w dowolny sposób na podłożu. Taśmy tworzą trasę, po której należy się poruszać. Są to umowne mosty, podłoga to woda, do której nie można wpaść. Uczniowie powoli poruszają się od startu do mety, ustawiając stopę za stopą, RR wyprostowane w bok w celu utrzymania równowagi. Kto dotknie stopą podłogi – odpada. Do mety dochodzi tylko ten uczeń który pokonał trasę poruszając się drogą wyznaczoną taśmami.

6. Przekazywanie taśmy.

Dzieci siedzą w rzędach w siadzie skrzyżnym. Pierwszy zawodnik z każdego zespołu trzyma w dłoniach związaną taśmę . Na sygnał prowadzącego zawodnicy posiadający taśmę wstają, przewlekają ją w dowolny sposób, a następnie siadają i przekazują sąsiadowi z tyłu. Wygrywa zespół, którego zawodnicy pierwsi ukończą zadanie.

IV. Zakończenie zajęć.

Ćwiczenia oddechowe, wyciszające i uspokajające organizm.

Odsłony: 422