Scenariusz pt. "Tańcowała igła z nitką"

Opublikowano: niedziela, 26, luty 2017

Scenariusz lekcji otwartej

Temat: „W magicznym świcie wierszy Pana Jana Brzechwy – Tańcowała igła z nitką”.

Data: 23.02.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: D. Magdziak, N. Sobczak

Uczestnicy: klasa 1-3 SP i klasy życia SP,

Czas zajęć: 2 lekcje.

 

Cele:

- poznanie przez uczniów wiersza „Tańcowała igła z nitką”,

- uważne słuchanie i aktywne czytanie wiersza,

- przyszycie guzików do szalika dla Pana Jana – rozwijanie motoryki małej uczniów,

- poznanie pracy i warsztatu krawcowej,

- aktywny udział uczniów w zabawie ruchowej,

 

Metody pracy:

Eksponujące (film, prezentacja),

Podające (odczyt, pogadanka)

Praktyczne (ćwiczenia do samodzielnego wykonania)

Formy:

indywidualna zróżnicowana,

Grupowa jednolita i zróżnicowana,

 

Środki:

Prezentacja multimedialna, wiersz „Tańcowała igła z nitką”, maszyna do szycia, nici, nożyczki, materiały, wełna, tekturowe igły, guziki i szaliki, farby, kartki, film edukacyjny

 

Przebieg zajęć:

1.      Pyt. wprowadzające: czyje wiersze czytamy? Jakie do tej pory przeczytaliśmy?

2.      Rzucanie kostką i odsłanianie tytułu wiersza (sześć kartek; z jednej strony rysunek igły z nitką, tytuł i autor; z drugiej strony kropki jak na kostce),

3.      Czytanie wiersza  i pytania do tekstu:

a.       Co robiły igła z nitką?

b.      Jak tańczyła igła?

c.       Jak tańczyła nitka?

d.      Co wytańcowały igła z nitką?

4.      Prezentacja multimedialna:

a.       Jaka litera jest na początku a jaka na końcu wyrazu: igła?

b.      Jaka litera jest na początku a jaka na końcu wyrazu: nitka?

c.       Jakie znamy inne wyraz a głoskę ‘i’?

d.      Jakie znamy wyrazy na głoskę ‘n’?

e.       Z ilu sylab składa się wyraz „igła” a z ilu „nitka”?

f.       Z ilu liter składa się wyraz „igła” a z ilu „nitka”?

g.      Uporządkuj, co było najpierw w wierszu? (zdania)

h.      Gdzie my możemy spotkać się z igłą? Najpierw odpowiedzi dzieci, potem slajd z fotografiami sosny, strzykawki, gramofonu, maszyny do szycia.

i.        W jakich zawodach wykorzystuje się igłę? (hafciarka, muzyk, pielęgniarka, lekarz, dentysta, krawcowa).

5.      Film edukacyjny o krawcowej:

a.       Oglądanie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=xVHqlM5TZYg  (piosenka z 21:45 minuty do 24)

b.      Pytania do filmu: czym zajmuje się krawcowa?

c.       Kto ją odwiedził?

d.      Jakie przyrządy wykorzystuje w swej pracy krawcowa?

6.      Wybierz,  które przedmioty w swojej pracy wykorzystuje krawcowa? Oglądanie przyborów krawcowej – maszyny do szycia, nici, igieł, nożyc, itp.

7.      Zabawa w odgadywanie kolorów i wzorów – krawcowa, to często projektant, który dobiera kolory i wzory do siebie. Sprawdzimy, jak Wy sobie poradzicie z tym zadaniem: wstają osoby, które mają coś czerwonego, itd.

8.      Szycie szalika z guzikami dla pana Jana (kartka z dziurkami, włóczka, kartonowe igły – tworzenie różnokolorowych wzorów, przyszywanie tekturowych guzików).

9.      Zabawa ruchowa – pajęczyna (igła kartonowa i włóczka. Dzieci stoją w kole a jedno ‘szyje’ tworząc pajęczynę wokół nóg. Co uszyły? Czy ta żywa rzeźba coś przedstawia? Kto przejdzie przez pajęczynę nie dotykając nitki?

10.  Malowanie nitkami (nitka zanurzona w rozcieńczonej farbie, kartka A3, poruszać nitką  między kartkami).

11.  Podsumowanie lekcji – przyklejanie minek ewaluacyjnych na tablicę.

 

Odsłony: 1167