Projekt edukacyjny - "Raz, dwa, trzy... ruszaj się i Ty"

Opublikowano: czwartek, 06, październik 2016

„Rozwijanie aktywności ruchowej

 jest podstawowym warunkiem rozwoju organizmu”

                                                                      Tadeusz Tomaszewski

 

 

 

 

 

„ Raz, dwa trzy… ruszaj się i Ty „

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Z  UMIARKOWANYM I ZNACZNYM UPOŚLEDZENIEM INTELEKTUALNYM

 

                          mgr Violetta Włodarczyk

 

 

Aktywność ruchowa stanowi kluczowy i integrujący składnik zdrowego stylu życia. Bez niej niemożliwe jest utrzymanie zdrowia. Jest ona podstawowym czynnikiem prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Nadmiar aktywności ruchowej lub jej niedostatek są przyczynami wielu zaburzeń i zwiększonego ryzyka chorób. Współczesne wymogi życia codziennego podnoszą znaczenie aktywności ruchowej i nadają jej rangę istotnego problemu społecznego. Należy więc kształtować u młodzieży oprócz nawyków ruchowych równie  głębokie przekonanie o potrzebie systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych. Wzory aktywnego wypoczynku przekazywane dzieciom od najmłodszych lat są podstawowym warunkiem aktywnego spędzania wolnego czasu przez ludzi dorosłych.

W okresie życia, zwanym „wiekiem rozwojowym”, aktywność fizyczna pełni ogromnie ważną funkcje;  Stymuluje  i wspomaga rozwój

     fizyczny  – stymuluje wzrastanie ciała (m.in. przez mechaniczny nacisk na chrząstki wzrostowe, zwiększenie wydzielania hormonu wzrostu), sprzyja harmonii rozwoju (proporcjonalne przyrosty masy ciała, korzystny jego skład), rozwojowi mięśni i funkcji zaopatrzenia tlenowego,

     motoryczny – umożliwia uzyskanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i harmonijny rozwój wszystkich jej składowych (cech motorycznych) oraz umiejętności ruchowych, dzięki którym dziecko może radzić sobie w różnych sytuacjach w codziennym życiu i unikać zagrożeń,

     intelektualny – umożliwia poznawanie najbliższego środowiska, przedmiotów, zjawisk,

     psychiczny – stwarza sytuacje, w których dziecko uczy się pokonywać trudności, radzić sobie ze zmęczeniem, przeżywać sukcesy i porażki, kontrolować emocje,

     społeczny – sprzyja kształtowaniu relacji z innymi, umiejętności współpracy, negocjacji, samokontroli.

 

 

 

Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, lecz żaden lek nie jest w stanie zastąpić ruchu. Zatem ruch oraz aktywność fizyczna są sprawą priorytetową. Są jakby fundamentem i podstawą zdrowia, najważniejszym elementem strategii w jego promocji.

 

 

Biorąc pod uwagę poziom sprawności fizycznej każdego ucznia ustalony na początku każdego roku szkolnego na podstawie specjalnie opracowanego arkusza diagnostycznego sprawności psychomotorycznej ucznia ustala się realne możliwości psychomotoryczne dziecka i określa indywidualny program nauczania wychowania fizycznego w oparciu o program ogólny.

 

 

Cel główny projektu edukacyjnego  „ Raz, dwa, trzy… ruszaj się i Ty „

Wdrażanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój, do troski o zdrowie swoje i innych. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja i socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, aby: -mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie; -zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb; -był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do swojego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości ;-mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami rodziny, grupy rówieśniczej i społeczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami, zachowując prawo do swej inności.

 

   Wymagania ogólne:

1. Nabycie umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego.

2. Zrozumienie i akceptacja zmian związanych z dojrzewaniem fizycznym i psychicznym.

3. Uświadomienie uzależnienia zdrowia od aktywności fizycznej.

4. Rozwijanie zachowań prozdrowotnych, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych.

5. Przygotowanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnej.

 Cele szczegółowe projektu edukacyjnego „ Raz, dwa, trzy… ruszaj się i Ty „

I.           Poznanie nowych dyscyplin sportowych  i przyborów nietypowych ; kije do NordicWaling, piłki Over ki Ball, taśmy Thera- Band, Piłki rehabilitacyjne

II.         Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym

 ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia:

1) udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;

     współdziałanie w grupie; w zespole,

     wyrobienie kulturalnych postaw w różnych formach aktywności ruchowej,

     kontrolowanie własnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych,

     wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

     promocja postawy „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

2) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;

     rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

     wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, asekuracji i saomoasekuracji,

     przestrzeganie przepisów gier zabaw; zasady czystej gry i kultury kibicowania.

3) poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych;

     poznanie własnego organizmu i sposobów kontroli sprawności i zdrowia,

     wyrobienie umiejętności samooceny i samokontroli sprawności fizycznej,

     nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących określania prawidłowej postawy, przestrzeganie zasad w życiu codziennym,

     wdrożenie do systematycznej samokontroli i korekty postawy ciała w czasie ruchu i spoczynku,

     wdrożenie do utrzymywania higieny osobistej i otoczenia,

     wyposażenie uczniów w niezbędny zakres wiedzy dotyczący ochrony i pielęgnowania zdrowia

4)  Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, stymulowanie rozwoju psychoruchowego, doskonalenie podstawowych cech motorycznych takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność.

5) Rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, wprowadzanie w pogodny i radosny nastrój.

 

 

 

 

 

Główne założenia i cele ćwiczeń z taśmami Thera – Band

·        Ćwiczenia  z taśmami przede wszystkim służą stymulowaniu wzrastającego jeszcze systemu mięśni szkieletowych

·        Mają charakter ogólnorozwojowy

·        Wzmacniają szczególnie te mięśnie , które są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała ; mięśnie brzucha, grzbietu, pośladkowe, ud, w obrębie stopy

·        Wykształcenie u dzieci potrzeby aktywności ruchowej – użycie nowego przyboru z pewnością uatrakcyjni i zainteresuje uczniów

·        Wykształcenie prawidłowych nawyków ruchowych ( bieganie na palcach, patrzenie przed siebie itp.)

·        Korekcja wad postawy prowadzi do utrwalenia się prawidłowych wzorców ruchowych angażujących całe taśmy mięśniowo – powięziowe.

 

 

 

 

Główne założenia i cele ćwiczeń z kijami do Nordicwalking

·        Angażują do ruchu aż 600 mięśni, co stanowi 90 % całego układu

·        Pozwalają spalić 400 kalorii / godzinę

·        Ćwiczenia te odciążają stawy kończyn dolnych i kręgosłup aż  o 5 kg na każdy krok. W przeliczeniu daje to wynik około 28 ton po płaskim terenie na 1 godzinę marszu

·        Budują gorset mięśniowy wokół kręgosłupa

·        Kształtują sylwetkę, szczególnie talię i pośladki

·        Wzmacniają układ oddechowy

·        Wzmacniają serce, wspomagają układ krążenia i układ limfatyczny

·        Zwiększają odporność organizmu na choroby i stres

·        Poprawiają kondycję psychiczną

 

Główne założenia i cele ćwiczeń z piłkami fitness

·        Ćwiczenia z piłkami służą głównie do poprawy koordynacji ruchowej oraz równowagi.

·        Nadają  się do ogólnorozwojowych ćwiczeń, korekcji wad postawy oraz rehabilitacji kręgosłupa. Jednocześnie uchwyty pozwalają skakać na piłce oferując zdrową i atrakcyjną zabawę dla dzieci i nie tylko.

·        Niesamowitą skuteczność ćwiczeń z piłką dzieci uzyskują  dzięki niestabilnej bazie, która podczas ćwiczeń konkretnych mięśni dodatkowo aktywizuje mięśnie posturalne (brzuch, plecy, boki, pośladki), aby utrzymać ciało i piłkę w pożądanej pozycji. W praktyce oznacza to, że podczas normalnego treningu dziecko nie tylko ćwiczy konkretne mięśnie, ale również poprawia swoją równowagę oraz pracuje nad lepszą postawą i zapobiega problemom z kręgosłupem.

 

·        Wykorzystanie piłki w treningu daje dodatkowe wyzwania ciału, pozwala zwiększyć zakresy ruchu i jednocześnie zapobiega nadwyrężaniu stawów. Jednocześnie ćwiczenia z piłką poprawiają propriorecepcję, czyli umiejętność czucia ciała w przestrzeni. Można stosować ją w treningu ogólnorozwojowym, szczególnie nadaje się do wzmacniania mięśni grzbietu, zwiększania ruchomości w stawach oraz korekcji wad postawy

 

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA-

– UWAGI O REALIZACJI PROJEKTU

     Projekt  został opracowany jako uniwersalny, możliwy do zastosowania w każdej szkole.

     Realizacja programu będzie przebiegać organizacyjne w systemie zajęć klasowo-lekcyjnym dla klasy I –III  jak również w systemie zajęć otwartych dla kilku klas

 

     Dobór metod, środków dydaktycznych i form organizacyjnych będzie  zależeć od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów danych zespołów klasowych

     Tematyka zajęć  w jak największym stopniu uwzględnia indywidualne możliwości,  potrzeby i zainteresowania uczniów nie zapominając o wszechstronnym przygotowaniu dzieci do aktywności fizycznej.

     Na zajęciach należy pamiętać o indywidualizacji oddziaływań zarówno wychowawczych jak i dydaktycznych w tym o stopniowaniu trudności ćwiczeń i wielkości wysiłku.

     W każdej lekcji, w części wstępnej lub końcowej, należy prowadzić ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne.

     Wyzwalać i rozwijać inwencję i ekspresję twórczą ucznia.

     Wpajać zasadę czystej gry i kultury kibicowania.

     Wyzwalać radosną i swobodną atmosferę zajęć.

 

 

 

 

Odsłony: 1104